חוק הנוער והכרזת קטין נזקק

חוק הנוער והכרזה על קטין נזקק 

בהתאם לחוק הנוער במדינת ישראל, הרי ששרותי הרווחה יכולים לפנות לבית המשפט לנוער להביא להכרזתו של קטין כקטין נזקק. 
לאחר דיון המתקיים בנוכחות ההורים בבית המשפט לנוער, ובמקרה חירום אף קודם לכך בו חירום,  יכול בית המשפט לנוער להכריז על הקטין כקטין נזקק, ואף לפני כן להעבירו מחיק משפחתו לקלט חרום או למסגרת חוץ ביתית אחרת. במקרה חמור שכזה יכולים שרותי הרווחה  אף  להוציא את הקטין ממסגרת המשפחה ולהעביר אותו למסגרת חוץ בייתית אשר יש לדעתם לעזור לרווחת הקטין. 
הצעד הדרסטי של הוצאת הקטין מביתו הינה צעד קשה ביותר להורים ואף לקטין.   משרדנו ממליץ להורים הנתקלים במצב שכזה לפנות לייעוץ משפטי באופן מיידי.  הואיל והכרזת הנזקקות הינה בלתי הפיכה בדרך כלל והתערבות רשויות הרווחה השונות בחיי התא המשפחתי יכולות להוות שינוי מהותי בחיי כל המשפחה הסובבים את הקטין.  החזרת המצב לקדמותו , אם בכלל יכולה לקחת שנים.   
יודגש כי ככל שהקטין בוגר יותר דעתו תשמע ותינתן לה משקל, כאשר אף יש מצב כי ימונה לו עורך דין ישיר מטעמו על ידי בית המשפט - אשר נקרא אפוטרופוס לדין.   
במצב דברים שכזה, הרי שיכול ודעת הקטין תהיה שונה מדעת הוריו, והתא המשפחתי יפורק לעד או לתקופה ארוכה.   
למשרדנו נסיון במצבים שכאלה בכדי למנוע את הפרדת הקטין ממשפחתו או להגיע לרצף טיפולי מתאים אשר יביא לאיחוד התא המשפחתי בעתיד הנראה לעין. 

אין באמור לעיל משום מתן ייעוץ משפטי כלשהו ואין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ מול עורך דין

לקבלת ייעוץ צרו קשר
Share by: