הסכם ממון כבסיס להקלות במס רכישה

הסכם ממון כבסיס להקלות במס רכישה

 בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין בעת רכישת דירה נדרש הרוכש לשלם מס רכישה אלא אם כן הוא עומד בתנאי הפטור המנויים בחוק 
בכדי למנוע עסקאות מלאכותיות ונסיונות להתחמק מתשלום המס, נקבע על ידי המחוקק כי שעה שהרוכש נשוי - יכללו במספר הדירות הקיימות לצורך החיוב במס רכישה גם הדירות הרשומות "בתא המשפחתי" כלומר הדירות הרשומות גם על שם בן או בת הזוג וכן הדירות הרשומות על שם הילדים הקטינים

      בע"א 3185/03 הידוע כהלכת פלם קבע בית המשפט כי קיים יוצא מן הכלל לאמור לעיל, באותו מקרה נרכשה על ידי בני זוג דירה נוספת כאשר על שם האשה הייתה כבר רשומה דירה אשר נרכשה לפני נישואיה, לכאורה היה על הזוג לשלם מס רכישה בשיעור מלא על דירה שניה, אולם בית המשפט פסק כי במקרה והדירה נרכשה על ידי אחד מבני הזוג קודם לנישואים, ובין בני . הזוג נחתם הסכם ממון המחריג את הדירה מהרכוש המשותף, אזי לא תכלל דירה זו בתא המשפחתי לצרכי החיוב במ תימוכין לגישה הנ"ל נמצאה אף בפסיקה מאורחת יותר בפני ועדות הערר עצמן 

ראה לדוגמא ו"ע (חיפה) 3036/04 אריה קידן 

אין לראות בכתוב לעיל משום עיצה משפטית כלשהי ואין הכתוב מהוולה תחליף ליעוץ משפטי מו לעורך דין
לקבלת ייעוץ צרו קשר
Share by: