דמי שכירות ממספר רב של דירות

מדוע בני זוג זקוקים לצוואות הדדיות

.בהתאם לדיני הירושה החלים במדינת ישראל, כל בן זוג יורש את מחצית רכושו של בן הזוג הנפטר ומחצית השנייה עוברת לילדי הזוג בחלקים שווים 

.(לצערנו, נוצר מצב בדרך כלל לפיו בן הזוג האלמן נותר עם ילדים קטינים כאשר הדירה למשל רשומה 3/4 על שמו 1/4 על שם הילדים (בהנחה שבני הזוג היו רשומים קודם לכן בחלקים שווים
 מצב דברים כזה כל פעולה שיעשה בן הזוג למכירת הנכס הרשום במשותף יחד עם ילדיו הקטינים ידרוש אישור מטעם בית המשפט וכן את תגובת משרד האפוטרופוס הכללי. כך, שלא תמיד יוכל לממש הזוג האלמן את הנכס לפי רצונו אלא בתנאים מסוימיים ובהבטחת זכויות הילדים. אפילו לדוגמא מכירת הנכס הינה בכדי לשדרג את המצב ולקנות נכס גדול יותר
גם השימוש בכספים נזילים אשר לילדים יש בו זכות יכול וייצטרך אישור בית המשפט לצורך תשלום או ביצוע עסקה. גם במידה והילדים הפכו בגירים, אזי מתעוררות בעיות אחרות. בהיותם חלקי בעלים בנכס, תידרש חתימתם והסכמתם של הילדים הבגירים לכל דיספוזיציה בנכס. ומה קורה כהילדים אינם מדברים עם ההורים, או נוצר נתק משפחתי כלשהו? , מה קורה והילד עומד בעמדה סחטנית כלפי ההורה האלמן? כלום על האחרון לבוא ולהתחנן בדחילו ורחימו מילדו כי יאשר את מכירת הנכס  

.ומה הלאה? לצערנו התא המשפחתי אינו יציב במשך השנים ובכמו בכל דבר אחר חלים בו עליות וירידות ולא תמיד השלווה שורה בין בני המשפחה      

.אחד הפתרונות לבעייה שכזו, הינה כתיבת צוואת הדדיות, כאשר בני הזוג מצווים כי בעת פטירתם, יועבר חלקם לבן הזוג אשר נותר בחיים ורק ומידה ובן הזוג נפטר לפניהם יחולק העזבון בין הילדים 

הדבר מבטיח כי לבן הזוג האלמן תיוותר שליטה מלאה על נכסי התא המשפחתי, והוא יוכל לעשות בהם כרצונו. יודגש כי קיים סיכון כי בעקבות פעולות של בן הזוג לא יוותר לילדים כל חלק בעזבון, ואולי אז רצוי להבטיח את חלקם מראש, אולם חזקה היא בדרך כלל כי גם בן הזוג האלמן ייעשה את חלקו לטובת ילדיו שלו 

אין באמור לעיל משום מתן ייעוץ משפטי כלשהו ואין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ מול עורך דין

לקבלת ייעוץ צרו קשר
Share by: